Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Nedir? Halka İlişkiler Uzmanları Ne Yapar?

Halkla ilişkilerin pek çok tanımı bulunsa da en yaygın olarak Amerika Halkla İlişkiler Derneğinin Tanımı Kullanılmaktadır. Amerika Halkla İlişkiler Derneği’ne göre “halkla ilişkiler, bir kurum ile hedef kitlesi arasında karşılıklı yarar sağlayıcı ilişkiler kuran stratejik iletişim sürecine verilen isimdir.”

Halkla ilişkiler, İngilizce Public Relation ifadesinden çevrilmiştir. Bu sebeple Halkla İlişkiler “PR” olarak da ifade edilir. Halkla ilişkiler; pazarlama, reklamcılık, iletişim gibi pek çok alanla bağlantılı ve iç içe bir yapıdadır.

Halkla ilişkiler uzmanları, bir kurumun imajını ve itibarını yönetir. Buna yönelik çalışmaların tümünü gerçekleştirir,  kurum ile halk arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasında aracı görev görür. Halkla ilişkiler, kurumun veya markanın itibarını güçlendirir, bu itibarın korunması için gerekli iletişim çalışmalarını gerçekleştirir. 

Halkla İlişkilerin İşlevleri Nelerdir?

Halkla ilişkilerin temel amacı; dergi, gazete, haber kanalı, web sitesi, blog, sosyal medya gibi hem geleneksel hem de dijital medyada yer alan içerikleri kullanarak markayı hedef kitlesine tanıtmak ve bunu yaparken olumlu bir imaj yaratmaktır. 

Halkla İlişkiler, markanın tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirirken yer ve zaman satın almaz. Reklam ile halkla ilişkiler zaman zaman karıştırılsa da bu iki alanın birbirinden ayrılan en temel özelliği reklamın yer ve zaman satın alınarak gerçekleştirilmesidir. Halkla İlişkilerde ise böyle bir husus söz konusu değildir.

Halkla ilişkiler çalışmalarının bu özelliğinin birtakım avantajları vardır. Halkla ilişkiler çalışmaları, ücret karşılığında yapılmadığı için halk tarafından güvenilir bir imaj yaratılır. 

Halkla İlişkiler Ajanslarının Görevleri

Bir markanın halkla ilişkiler faaliyetlerini bir halkla ilişkiler uzmanı gerçekleştirebileceği gibi bir halkla ilişkiler ajansı da gerçekleştirebilir. Ajansların temel görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

 • Hedef kitlenin davranışlarını izlemek, çözümlemek, yorumlamak ve buna uygun özgün stratejiler geliştirmek.
 • Markanın, pazarlama faaliyetlerini destekleyecek stratejiler geliştirmek.
 • Basın bülteni ve medyada yer alabilecek metinleri yazmak, takip etmek.
 • Medya ilişkilerini planlamak ve yürütmek.
 • Web sitesi için içerikler yazmak.
 • Kriz anında başarılı bir kriz yönetimi gerçekleştirmek.
 • Markanın sosyal medya hesaplarını kontrol etmek. Talep edildiği takdirde sosyal medya hesapları için içerik geliştirmek, sosyal medya hesaplarını yönetmek. 

Halkla İlişkiler Uzmanları Ne Yapar?

Halka İlişkiler Nedir

Halkla ilişkiler uzmanları, her kurum için özel bir strateji planlar ve farklı bir iletişim planı kurgular. Halkla ilişkiler uzmanlarının temel görevi, kurumun imajını iyileştirmek, güçlü bir marka imajı yaratmaktır. Halkla ilişkiler uzmanları tüm bunları yaparken medyadan destek almaktadır.

Halkla ilişkiler uzmanları, hedef kitlenin marka hakkındaki algısını olumlu yönde etkiler, buna yönelik çalışmalar yapar. Temelde, reklam verenlerin ve halkla ilişkiler uzmanlarının amacı nispeten aynıdır fakat kullandıkları yöntemler farklıdır.

Reklam verenler, tüketicilerin zihninde olumlu bir marka imajı yaratırken bunun karşılığında medyaya bir bedel öderler. Halkla ilişkilerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Halkla ilişkiler uzmanı, medyada kurumu tanıtıcı bir faaliyet ile yer alır ve bunun için bir ücret ödemez. Bunun yerine aşağıdaki yöntemleri kullanırlar.

 • Sosyal medya paylaşımları
 • Etkinlik ve lansmanlar
 • İş bağlantıları
 • Basın bültenleri

Halkla ilişkiler uzmanları, kurum ile hedef kitle arasındaki ilişkiyi en profesyonel şekilde sağlar. Halkla ilişkiler uzmanları, iletişim konusunda aldıkları donanımlı eğitim sayesinde bu konuda uzmanlaşmış kişilerdir.

PR (Halkla İlişkiler) uzmanları markaya has taktik ve stratejiler geliştirir. Her markanın kendine has bir dinamiği vardır. Halkla ilişkiler uzmanları, kriz yönetiminde oldukça başarılı kişilerdir.

Kriz yönetimi temelde “proaktif” ve “reaktif” olmak üzere ikiye ayrılır. Proaktif kriz yönetiminde kriz henüz doğmadan engellenirken reaktif kriz yönetiminde krizin hemen ardından hızlı bir şekilde harekete geçilir. Halkla ilişkiler uzmanının her iki durumda da yapması gereken şey, krizi en hızlı şekilde çözerek doğabilecek olumsuz etkileri minimum düzeye indirmek hatta krizi fırsata çevirmektir.

Halkla İlişkiler Uzmanının Özellikleri

Halkla ilişkiler alanı; içerisinde psikoloji, sosyoloji, pazarlama gibi pek çok alanı bulundurduğu için çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Halkla ilişkiler uzmanlarının nitelikli olabilmesi için birkaç temel özelliğinin bulunması gerekir. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür.

 • Güçlü sözlü iletişim becerisi
 • Güçlü yazılı iletişim becerisi
 • Reklamcılık alanında donanım
 • Pazarlama alanında donanım
 • Kreatif düşünme yeteneği
 • Analiz etme yeteneği
 • Güçlü dijital okuryazarlık
 • Stratejik düşünebilme yeteneği
 • Problem çözebilme becerisi

Yukarıda yer alan tüm maddeler, bir halkla ilişkiler uzmanının olmazsa olmaz özelliklerindendir. İyi bir halkla ilişkiler uzmanı bu özelliklere sahip olmalıdır.

Halkla İlişkilerin Önemi

Halka İlişkiler Nedir

Özellikle büyük markalar için kamuoyunda oluşan imaj, büyük önem arz etmektedir. Halkla ilişkiler, kamuoyundaki imajın güçlendirilmesindeki en büyük etken olduğu için çoğu şirket bu alana yaptığı yatırımları arttırmaya başlamıştır.

Halkla ilişkiler, markanın tanınmasına, marka imajının yükselmesine hatta satışların artmasına olanak sağlar, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye olanak tanır. 

Halkla ilişkiler çalışmaları, tüketiciler kadar diğer markalara karşı da avantaj sağlar. Başarılı halkla ilişkiler çalışmaları, sektörde diğer rakiplerin önüne geçmeyi sağlar.

Halkla ilişkiler uzmanları yaratıcı düşünme yetenekleri sayesinde farklı tanıtım ve satış kurguları planlayabilirler. Bu farklı ve özel stratejiler rakiplerin birkaç adım daha ötesine geçmeye olanak tanır.

Halkla ilişkiler alanı, içerisinde farklı alanları barındırması sebebiyle karmaşık ve sürekli yenilenen bir yapıya sahiptir. Halkla ilişkiler uzmanları sürekli gelişen bu sektörü yakından takip etmelidir. Halklla ilişkiler uzmanı, bu yeniliklerden geride kaldığında işe yaramayan stratejilerle vakit kaybedebilir, markaya yarar sağlamak yerine zarar verebilir.

Halkla İlişkilerin Avantajları

Halkla ilişkiler çalışmalarının kuruma sağladığı pek çok avantaj bulunur. Bu avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür. 

 • Güvenilirlik: Halkla ilişkiler faaliyetleri sayesinde kuruma olan güven artar.
 • Erişim: Halkla ilişkiler faaliyetleri kamuya açık olarak yapıldığı için çok geniş bir kitleye ulaşabilir.
 • Maliyet:  Halkla ilişkiler çalışmaları, reklam faaliyetlerine kıyasla daha uygun fiyatlıdır.

Halkla İlişkilerin Dezavantajları

Halkla ilişkilerin pek çok avantajının bulunması yanında birkaç tane dezavantajı bulunmaktadır. Halkla ilişkilerin dezavantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

 • Kontrol edilmesi zordur. 
 • Başarılı olup olmadığını ölçmek zordur.
 • Kesin sonuçlar vereceğinin garantisi yoktur.
 • Uzun süreli çalışmalar gerektirir.

Halkla ilişkiler alanında merak edebileceğiniz en temel bilgileri sizler ile paylaştım. Bu konuda merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu